Elektriciteit - klas 2

les

omschrijving huiswerk
1 demonstratiepracticum over Energieomzettingen De opdrachten op het practicumblad afmaken. Voor één opdracht moet internet gebruikt worden.
2 theorie: Energieomzettingen opgaven: Energieomzettingen
Bij opgave 8 kan je een verhoudingstabel gebruiken.
3 practicum: Eenvoudige schakelingen
4 theorie: Eenvoudige schakelingen opgaven: Eenvoudige schakelingen
Teken schakelingen met potlood. Dan kan je ze makkelijker verbeteren.
5 practicum: Stroommeter
In dit practicum leer je hoe je met een stroommeter moet werken.
6 practicum: Spanningmeter opgaven: Stroom- en Spanningmeter
7 practicum: Statische elektriciteit
8 theorie: Vermogen opgaven: Vermogen
9 experiment: De joulemeter
onderzoeksvraag: Wat is het verband tussen de tijd dat de joulemeter aan staat en de temperatuur van het water, bij verschillende vermogens?
verslag afmaken
10 schriftelijke overhoring (telt 1x)
11 theorie: Elektrische energie opgaven: Elektrische energie
kijk nog eens naar oplosschema's uit de module vaardigheden
12 bespreken opgaven vermogen en energie
13 practicumtoets (telt 1x)
14 repetitie (telt 3x)

Door op hyperlinks te klikken kom je direct bij het betreffende onderdeel.
De meeste onderdelen zijn in PDF-formaat. Daar kan je een gratis reader voor downloaden. Zie site-info.