Kracht en beweging - klas 2

les

omschrijving huiswerk
1 practicum snelheid
Voor dit practicum wordt de klas in twee groepen verdeeld
2 practicum snelheid afmaken
theorie snelheid
opgaven snelheid
opgaven afmaken
3 Bespreken opgaven snelheid
Uitleg theorie tijdtikkerstrook
4 practicum tijdtikkerstrook practicum thuis afmaken
5 opgaven tijdtikkerstrook maken en bespreken
6 Uitleg theorie bewegen in diagrammen
7 Practicum bewegen in diagrammen
Zorg dat je een uitdraai van je eigen beweging krijgt!
eventueel practicum afmaken
Opgaven bewegen in diagrammen
maken
8 opgaven bespreken leren alles over bewegen (les 1 t/m 8)
9 schriftelijke overhoring bewegen (telt 1x)
10 experiment zwaartekracht. Probeer een manier te vinden om voor iedere massa de zwaartekracht te berekenen.
11 theorie krachten
Bij het thema vaardigheden ben je krachten al eerder tegengekomen.
opgaven krachten
12 practicumtoets (telt 1x)
13 repetitie (telt 3x)

Door op hyperlinks te klikken kom je direct bij het betreffende onderdeel.
De meeste onderdelen zijn in PDF-formaat. Daar kan je een gratis reader voor downloaden. Zie site-info.