Vaardigheden - klas 2

les

omschrijving huiswerk
1 introductie van het vak natuurkunde en de manier van werken dit jaar.
theorie: Grootheden en eenheden
opgaven: Grootheden en eenheden
2 keuze-experiment
je maakt een eigen
verslag dat niet ingeleverd hoeft te worden.
verslag afmaken
3 theorie: Het maken van een verslag
4 keuze-experiment
je maakt een eigen verslag dat niet ingeleverd hoeft te worden.
verslag afmaken
5 theorie: Tabellen en diagrammen opgaven: tabellen en diagrammen (antwoorden)
6 keuze-experiment
je maakt een eigen verslag dat  ingeleverd moet worden.
verslag afmaken
7 theorie: eenheden omrekenen opgaven: eenheden omrekenen
8 keuze-experiment
je maakt een eigen verslag dat niet ingeleverd hoeft te worden.
verslag afmaken
9 theorie: veerconstantes
theorie: oplosschema's
opgaven: veerconstantes
10 experiment veerconstante
je maakt een eigen verslag dat niet ingeleverd hoeft te worden
11 practicumtoets (telt 1x)
12 repetitie (telt 3x)

Door op hyperlinks te klikken kom je direct bij het betreffende onderdeel.
De meeste onderdelen zijn in PDF-formaat. Daar kan je een gratis reader voor downloaden. Zie site-info.