Warmte - klas 2

les

omschrijving huiswerk
1 Practicum: temperatuur meten
In dit practicum maak ijk je onder andere zelf een thermometer.
2 Theorie: temperatuur meten
Het omreken naar graden Fahrenheid hoef je op een toets niet te kennen.
Opgaven: temperatuur meten
Opgaven afmaken
3 Demonstratiepracticum: stoffen verwarmen
4 Theorie: eigenschappen van stoffen
Opgaven: eigenschappen van stoffen
Opgaven afmaken
5 Opgaven bespreken
Demonstratiepracticum: warmtetransport
6 Schriftelijke overhoring eigenschappen van stoffen (telt 1x)
7 Theorie: warmtetransport
Opgaven: warmtetransport
8 Repetitie (telt 3x)

Door op hyperlinks te klikken kom je direct bij het betreffende onderdeel.
De meeste onderdelen zijn in PDF-formaat. Daar kan je een gratis reader voor downloaden. Zie site-info.